LITERACKI ZAMOŚĆ

Ulica Poetycka

7 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

8 WRZEŚNIA (SOBOTA)

9 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)

Goście Ulicy Poetyckiej

Autorzy z naszych stron

Spotkania autorskie poprowadzą:

Imprezy towarzyszące